Rodzaje usług notarialnych

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z ochrony przysługującą funkcjonariuszom publicznym, gwarantującą rzetelność i pewność dokonywanych transakcji.

Notariusz może prowadzić tylko jedną kancelarię notarialną, samodzielnie lub w formie spółki cywilnej, lub partnerskiej. 

Notariusz jest również płatnikiem (podmiotem, który oblicza podatek i przekazuje go do właściwego urzędu skarbowego) niektórych świadczeń publicznoprawnych takich jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn czy opłat sądowych. 

Zadaniem notariusza jest dokonywanie czynności notarialnych wobec stron, które mają obowiązek lub chcą dobrowolnie zawrzeć pewne umowy i ustalenia między sobą.

Na co możesz liczyć, udając się do notariusza?

Przede wszystkim notariusz jest upoważniony do tworzenia aktów notarialnych, będących dokumentami urzędowymi, mającymi określoną moc prawną. Po akt notarialny musisz się udać między innymi, gdy chcesz zawrzeć umowę sprzedaży/zamiany/darowizny nieruchomości, nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, umowę dożywocia, podziału spadku/majątku wspólnego, a także gdy chcesz sporządzić intercyzę, służebność, zapisy windykacyjne, hipotekę. U notariusza możesz też sporządzić testament.

Notariusz zajmuje się wydawaniem poświadczeń, np. podpisu, dokumentów oraz sporządzaniem pełnomocnictw i poświadczaniem prawdziwości przedstawionej dokumentacji. Poza obligatoryjnymi przypadkami umów, wymagającymi aktu notarialnego, do notariusza można udać się w każdej sytuacji, gdy obie strony, zawierające umowę lub chcące wykonać inne czynności prawne, chcą mieć gwarancję poszanowania i wykonania określonych ustaleń w podpisywanym akcie notarialnym.

Usługi notarialne dla firm

Z usług notariusza korzystają również przedsiębiorstwa w ramach działalności i zawieranych umów między kontrahentami, umów kupna-sprzedaży. Sporządzany akt notarialny stanowi doskonałe zabezpieczenie interesów obu stron, dlatego podejmowanie przez firmy czynności notarialnych jest powszechną praktyką. Obowiązkiem notariusza jest także obsługa dokumentacji, sporządzanie protokołów i innej dokumentacji, niezbędnej do funkcjonowania spółek handlowych, zwłaszcza kapitałowych.