Opłaty notarialne

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną). Wysokość opłat notarialnych jest ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększonej o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej biura notarialne pobierają, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Istnieje możliwość płatności polską kartą płatniczą, z wyjątkiem opłat publicznych, czyli podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od darowizn i opłaty sądowej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo