Blog

książki prawnicze i stempel notariusza

Kiedy poświadcza się podpis u notariusza?

Notariusz może poświadczyć zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu bądź w określonym miejscu oraz własnoręczność podpisu. W związku z tym do realizowanych w kancelariach notarialnych czynności należy między innymi poświadczanie podpisu, które polega na potwierdzeniu jego autentyczności.

Czytaj więcej...

notariusz składa pieczątkę

Poufność w zawodzie notariusza. Dlaczego jest tak ważna?

Usługi notariusza niezbędne są przy załatwianiu formalności związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości i ruchomości, w sprawach spadkowych, związanych z ubezwłasnowolnieniem, ale i innych związanych z rozmaitymi prywatnymi sprawami. Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że każdego wykonującego tę pracę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Czytaj więcej...

rozmowa

Jak dokonać darowizny zgodnie z prawem?

Umowa darowizny jest umową jednostronnie zobowiązującą, konsensualną, nieodpłatną i kauzalną, w praktyce zaś – formą przeniesienia własności stosowaną w różnych okoliczność (między członkami rodziny, w celu wsparcia fundacji), na różną skalę, rodzącą wreszcie szereg skutków formalnych. Jak dokonać jej poprawnie?

Czytaj więcej...

notariusz

Czy u notariusza można przechowywać rzeczy?

Większość osób na myśl o kancelarii notarialnej wyobraża sobie wizytę u specjalisty w celu sporządzenia dokumentów, na przykład protokołów, intercyz czy aktów poświadczenia dziedzictwa. Okazuje się jednak, że to nie jedyna usługa, którą świadczy notariusz. Czasami zdarza się tak, że niektóre osoby otrzymują cenne przedmioty, a w związku z tym, że nie mają w domu sejfu, nie wiedzą, gdzie je przechowywać. W jaki sposób notariusz może w tym pomóc?

Czytaj więcej...

akta

Kiedy warto zaopatrzyć się w akt poświadczenia dziedziczenia?

Po organizacji pochówku po śmierci bliskiej osoby przychodzi czas na uregulowanie spraw spadkowych. Zgodnie z polskim prawem stwierdzenie, że spadkobiercy nabyli spadek, jest możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszą sytuacją jest ta, w której sąd wydaje orzeczenie. Oprócz tego istnieje również możliwość wydania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Poniżej omawiamy, czym jest wspomniany akt, czy jest obowiązkowy i w jakich sytuacjach może się przydać.

Czytaj więcej...

testament u noraiusza

Jak wygląda procedura otwarcia testamentu u notariusza?

Procedura otwarcia testamentu to jedna z podstawowych usług, jakie oferują biura notarialne. Otwarcie i ogłoszenie testamentu ma na celu wypełnienie woli zmarłego, a przy tym poinformowanie spadkobierców o zawartych w nim postanowieniach. Sprawdźmy, jak wygląda otwarcie tego dokumentu u notariusza i co warto na ten temat wiedzieć.

Czytaj więcej...

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne. Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to kwota, którą należy zapłacić notariuszowi za realizację konkretnych usług. Maksymalne stawki są regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, dlatego przed wizytą w kancelarii notarialnej warto zweryfikować ich wysokość.

Czytaj więcej...

Jakie uprawnienia ma notariusz?

Profesję notariusza kojarzymy przede wszystkim ze sporządzaniem aktów notarialnych, tymczasem zakres czynności notarialnych jest znacznie szerszy. W dalszej części tekstu dowiesz się, jakie uprawnienia ma notariusz.

Czytaj więcej...