Blog

działka na sprzedaż

Dokumenty potrzebne do sprzedaży działki

Sprzedaż działki to ważna i odpowiedzialna decyzja, która wymaga załatwienia wielu formalności. Aby sprzedaż była prawidłowa i bezpieczna, należy skompletować odpowiednie dokumenty i zawrzeć umowę w kancelarii notarialnej. W tym wpisie przedstawimy, jakie dokumenty są niezbędne do sprzedaży działki i jak przebiega proces sporządzenia aktu notarialnego.

Czytaj więcej...

notaiusz

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba mianowana przez Ministra Sprawiedliwości do sporządzania aktów notarialnych, poświadczania autentyczności dokumentów oraz świadczenia innych usług prawnych związanych z dokumentami. Rolą notariusza jest zapewnienie, że dokumenty są autentyczne, ważne i prawnie wiążące. Głównym celem notariusza jest zapewnienie bezstronnego świadka przy podpisywaniu dokumentów i innych czynnościach prawnych.

Czytaj więcej...

czynności notarialne

Przygotowanie do przeprowadzenia czynności notarialnych

Podjęcie czynności notarialnych jest ważnym procesem, który wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno przez notariusza, jak i klienta. W tym wpisie przedstawimy, na czym ten proces polega.

Czytaj więcej...

notariusz podpisujący dokument piórem

Rodzaje usług notarialnych

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, korzystającą z ochrony przysługującą funkcjonariuszom publicznym, gwarantującą rzetelność i pewność dokonywanych transakcji.

Czytaj więcej...

akt notarialny

Co musi zawierać akt notarialny?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, wyrażenie woli zidentyfikowanych osób, posiadających zdolność do czynności prawnych. Jako dokument urzędowy posiada najwyższą rangę dowodową i jest gwarantem przeprowadzenia określonych działań.

Czytaj więcej...

mężczyzna i kobieta podpisujący dokument

Jak należy sporządzić intercyzę?

Małżeńska umowa majątkowa przyjmuje różne prawne formy, najczęściej jednak jest przeprowadzana jako rozdzielność majątkowa, czyli podział składników majątku między małżonków.

Czytaj więcej...

książki prawnicze i stempel notariusza

Kiedy poświadcza się podpis u notariusza?

Notariusz może poświadczyć zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu bądź w określonym miejscu oraz własnoręczność podpisu. W związku z tym do realizowanych w kancelariach notarialnych czynności należy między innymi poświadczanie podpisu, które polega na potwierdzeniu jego autentyczności.

Czytaj więcej...

notariusz składa pieczątkę

Poufność w zawodzie notariusza. Dlaczego jest tak ważna?

Usługi notariusza niezbędne są przy załatwianiu formalności związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości i ruchomości, w sprawach spadkowych, związanych z ubezwłasnowolnieniem, ale i innych związanych z rozmaitymi prywatnymi sprawami. Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że każdego wykonującego tę pracę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Czytaj więcej...