Wymagane dokumenty

By kancelaria mogła sporządzić potrzebne dokumenty, konieczne jest odpowiednie przygotowanie do wizyty. Przy czynności notarialnej notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w danej czynności na podstawie dokumentów przewidzianych prawem. Posiadanie przy sobie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do aktu notarialnego. Jeśli do aktu przystępuje pełnomocnik, musi mieć przy sobie oryginał pełnomocnictwa.

Poszczególne usługi wymagają różnego rodzaju dokumentów. Ich spis przedstawiono poniżej.

 

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo