Intercyza u notariusza

Jedną z usług oferowanych przez naszą kancelarię notarialną jest intercyza. Dokument stanowi popularną małżeńską umowę majątkową, która rozwiewa wszelkie wątpliwości co do podziału wspólnego majątku w razie rozwodu. Można ją uzyskać w formie aktu u notariusza. Intercyza wprowadza w małżeństwie rozdzielność majątkową, co oznacza, że od chwili jej podpisania małżonkowie posiadają oddzielne majątki. Intercyza może być sporządzona zarówno przed ślubem, jak i w trakcie małżeństwa. Na ten krok decyduje się wiele małżeństw, również w sytuacjach, w których jedno z małżonków zaczyna mieć problemy finansowe. Intercyza może przyjmować różne formy, a jej ostateczny wygląd zależy od potrzeb i oczekiwań osób zainteresowanych. Należy jednak pamiętać, że aby dokument ten był ważny, musi zostać podpisany w obecności notariusza.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia intercyzy

Przed wizytą u notariusza zainteresowane osoby na pewno chciałyby wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia intercyzy. Najważniejsze okazuje się potwierdzenie tożsamości. W tym celu obie strony muszą zabrać ze sobą dowód osobisty. Należy przynieść do kancelarii notarialnej również skrócony akt małżeństwa. Aby mogło dojść do sporządzenia intercyzy, zgodę na podpisanie dokumentu muszą wyrazić obie strony. Osoby podpisujące tę umowę muszą też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Żadne z nich nie może być ubezwłasnowolnione. Końcowym etapem sporządzania intercyzy jest złożenie własnoręcznego podpisu przez obie strony. Otrzymanie tego dokumentu związane jest z koniecznością poniesienia opłaty.

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo