Usługi kancelarii notarialnej

Kancelaria Notarialna Danuty Trusz prowadzi szeroki zakres czynności notarialnych. Są one regulowane specjalną ustawą, podobnie jak wysokość opłat za usługi przeprowadzane przez notariusza. Zgodnie z przepisami notariusze mają prawo do sporządzania aktów notarialnych. Takim mianem określa się wszystkie dokumenty, które poświadczają wykonanie określonych czynności prawnych. Z pomocy notariusza korzystają zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Wiele z usług kancelarii notarialnej dotyczy spraw rodzinnych. W tym zakresie możemy sporządzić umowy majątkowe małżeństwa. Wykonujemy również intercyzy w trakcie małżeństwa.

Polskie ustawodawstwo posiada zapis, zgodnie z którym niektóre umowy nie mogą nabrać mocy prawnej bez sporządzenia aktu notarialnego. W tym celu należy udać się do notariusza, który przygotuje taki dokument. Dzieje się tak w przypadku dokumentów sprzedaży nieruchomości. Aby nabyć bądź sprzedać dom, mieszkanie czy inną nieruchomość, a nawet działkę, należy podpisać umowę w kancelarii notarialnej. Nie wszystkie czynności prawne wymagają stawienia się u notariusza, ale nawet w takich wypadkach warto jednak podpisać stosowne dokumenty, aby mieć pewność, że czynność przebiega zgodnie z prawem. Sporządzony u notariusza akt jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem.

Usługi oferowane przez notariusza

W ramach naszych usług notarialnych zajmujemy się:

  • sporządzeniem aktu notarialnego,
  • sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
  • sporządzeniem poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • sporządzeniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzeniem na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzeniem protestów weksli i czeków,
  • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
  • spisywaniem protokołów,
  • przechowaniem dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących wymienionych czynności zapraszamy do kontaktu osobistego, telefonicznego bądź internetowego. Można do nas zadzwonić, napisać e-mail lub przyjść do kancelarii notarialnej. Na naszej stronie znajdują się również informacje, jak się przygotować do wizyty u notariusza.

doświadczenie

DOŚWIADCZENIE

PROFESJONALIZM

PROFESJONALIZM

RZETELNOŚĆ

RZETELNOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

TERMINOWOŚĆ

„  Lex est quod notamus  ”
    To co piszemy, stanowi prawo