Czy u notariusza można przechowywać rzeczy?

Większość osób na myśl o kancelarii notarialnej wyobraża sobie wizytę u specjalisty w celu sporządzenia dokumentów, na przykład protokołów, intercyz czy aktów poświadczenia dziedzictwa. Okazuje się jednak, że to nie jedyna usługa, którą świadczy notariusz. Czasami zdarza się tak, że niektóre osoby otrzymują cenne przedmioty, a w związku z tym, że nie mają w domu sejfu, nie wiedzą, gdzie je przechowywać. W jaki sposób notariusz może w tym pomóc?

Co można przechowywać u notariusza? 

W związku z tym, że wśród usług notarialnych znajduje się nie tylko sporządzanie dokumentów, a również przechowywanie rzeczy, warto wymienić, co tak właściwie można pozostawić w kancelarii. Notariuszowi można powierzyć przede wszystkim przechowywanie pism i papierów wartościowych. Mowa tutaj zarówno o dokumentach publicznych, jak i o prywatnych. Co więcej, mogą mieć formę tradycyjną albo cyfrową.

Należy jednak podkreślić, że notariusz, który przyjmuje dokumenty, musi się z nimi zapoznać. Wartościowe dokumenty to jednak nie wszystko, co można przechować w kancelarii. Oprócz tego mogą to być też pieniądze w polskiej lub zagranicznej walucie, jednak muszą być powiązane z czynnością notarialną, na przykład zakupem nieruchomości. Do notariusza można udać się również w celu przekazania do jego sejfu cennych przedmiotów.

Jakie są warunki przechowywania dokumentów i wartościowych przedmiotów u notariusza? 

Osoby, które planują udać się z papierami wartościowymi, pieniędzmi czy cennymi przedmiotami do kancelarii notarialnej, muszą wiedzieć, że oddanie ich pod opiekę specjalisty wiąże się z koniecznością dopełnienia stosownych formalności. Mowa tutaj przede wszystkim o tym, że podczas wizyty zostanie sporządzony protokół, a notariusz musi obejrzeć przechowywane materiały przed ich przyjęciem. Ponadto protokół musi zawierać kilka ściśle określonych elementów:

  • data przyjęcia,
  • dane osoby składającej dokument,
  • warunki, na których dokument lub jego odpis ma być wydany w przyszłości.

Najczęściej zdarza się tak, że zdeponowane dokumenty czy przedmioty są wydawane osobie wymienionej w protokole albo następcy prawnemu.

Jak dokonać darowizny zgodnie z prawem? Przeczytaj na naszym blogu