Intercyza w praktyce. Jak i kiedy ją sporządzić?

Intercyza to umowa regulująca kwestie majątkowe. Najczęściej dotyczy przyszłych małżonków, którzy podpisują ją przed ślubem, a umowa wchodzi w życie w dniu jego zawarcia. Bez zawarcia intercyzy między małżonkami występuje tak zwany ustrój wspólności majątkowej. W praktyce oznacza to, że prawie wszystko, co zostanie nabyte podczas trwania małżeństwa, staje się wspólną własnością, a więc należy zarówno do męża, jak i do żony. Do podpisania intercyzy niezbędna jest zgoda obojga małżonków.

Ten typ umowy może rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć ją, ustanowić wraz z wyrównaniem dorobków lub bez tego wyrównania. Intercyza to umowa, która bezwzględnie musi zostać zawarta przed notariuszem i mieć formę aktu notarialnego. Kancelaria Notarialna odpowiada za ważność tego dokumentu. Zadaniem pracujących u nas notariuszy jest akceptowanie aktu notarialnego o określonej treści lub odmowa, gdy nie jest on zgodny z normami prawnymi. Warto pamiętać, aby idąc do kancelarii zabrać ze sobą dowody osobiste, a także akt małżeństwa.

Czemu niekiedy warto zdecydować się na intercyzę?

Mimo iż wiele osób uważa, że podpisania intercyzy jest oznaką braku zaufania i szczerości w związku, wybór ten pociąga za sobą pewne korzyści. Warto zaznaczyć, że nie zawsze jest oznaką jedynie dbałości o własny interes. Dzięki temu rozwiązaniu małżonkowie mogą swobodnie dysponować posiadanym majątkiem, co szczególnie istotne jest dla osób o satysfakcjonującym statusie materialnym. Warto jednak zaznaczyć, że intercyza dotyczy także problemów finansowych, których skutki nie obciążają partnera.

Z chwilą ślubu możliwe jest samodzielne i nieograniczone zarządzanie majątkiem, ale także samodzielne branie odpowiedzialności za inwestycje i zachowania, mogące narazić na utratę części kapitału. Jest to przydatny dokument także w przypadkach, w których któryś z małżonków wykonuje pracę, za którą odpowiada majątkiem. Może pełnić między innymi stanowisko agenta ubezpieczeniowego lub tłumacza przysięgłego. Co więcej, zawarcie intercyzy w przypadku wystąpienia rozwodu sprawia, że małżonkowie nie muszą walczyć o poszczególne dobra.

Jakie kryteria formalne powinien spełniać akt notarialny? Przeczytaj na naszym blogu