Jak wygląda procedura otwarcia testamentu u notariusza?

Procedura otwarcia testamentu to jedna z podstawowych usług, jakie oferują biura notarialne. Otwarcie i ogłoszenie testamentu ma na celu wypełnienie woli zmarłego, a przy tym poinformowanie spadkobierców o zawartych w nim postanowieniach. Sprawdźmy, jak wygląda otwarcie tego dokumentu u notariusza i co warto na ten temat wiedzieć.

Otwarcie i ogłoszenie testamentu

Proces otwarcia dokumentu, jakim jest testament pozwala na oficjalne potwierdzenie jego istnienia, zabezpieczenie go przed zniszczeniem czy też wprowadzeniem do niego nielegalnych zmian. Otwarcie i ogłoszenie testamentu przez notariusza może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy ten otrzyma potwierdzenie śmierci spadkodawcy – w postaci aktu zgonu. Jeśli osoba zgłaszająca się do kancelarii notarialnej nie posiada aktu zgonu, wtedy procedura otwarcia testamentu nie ma prawa się odbyć. Należy również wspomnieć, że proces ten jest przede wszystkim czynnością formalną i jej świadkami mogą być wszystkie osoby zainteresowane. 

Do prawidłowego otwarcia testamentu u notariusza wymagana jest obecność co najmniej jednej osoby, która jednak nie musi być wspomnianym w dokumencie spadkobiercą. A co kryje się pod nazwą ogłoszenia testamentu? Jest to po prostu odczytanie przez notariusza treści znajdującej się w dokumencie osobie wnioskującej (ta musi okazać urzędnikowi dowód osobisty potwierdzający tożsamość) oraz wszelkim innym osobom, które wyraziły zainteresowanie mającą miejsce procedurą. W jej trakcie notariusz zobowiązany jest do sporządzenia dokładnego protokołu z datą otwarcia oraz powstania testamentu, zawarciem informacji o jego stanie faktycznym oraz o osobie, która złożyła omawiany testament.

Rodzaje testamentów

Testament to dokument odwołalny oraz skuteczny dopiero po śmierci spadkodawcy. Możemy wyróżnić jego trzy rodzaje:

  • testament własnoręczny, inaczej holograficzny (stworzony własnoręcznie przez spadkodawcę; należy zawrzeć w nim datę powstania dokumentu),
  • testament notarialny (stworzony przez notariusza w postaci aktu notarialnego),
  • testament allograficzny, inaczej urzędowy (do jego stworzenia wymagana jest obecność funkcjonariusza publicznego).

Kiedy warto zaopatrzyć się w akt poświadczenia dziedziczenia? Przeczytaj na naszym blogu