Kiedy warto zaopatrzyć się w akt poświadczenia dziedziczenia?

Po organizacji pochówku po śmierci bliskiej osoby przychodzi czas na uregulowanie spraw spadkowych. Zgodnie z polskim prawem stwierdzenie, że spadkobiercy nabyli spadek, jest możliwe w dwóch przypadkach. Pierwszą sytuacją jest ta, w której sąd wydaje orzeczenie. Oprócz tego istnieje również możliwość wydania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Poniżej omawiamy, czym jest wspomniany akt, czy jest obowiązkowy i w jakich sytuacjach może się przydać.

Co to jest akt poświadczenia dziedziczenia i czym się różni od sądowego stwierdzenia nabycia spadku? 

Na początku należy podkreślić, że prowadzenie sprawy spadkowej nie jest koniecznością. Z doświadczenia naszej kancelarii notarialnej jednak wynika, że często okazuje się niezbędne. Dokument może być sporządzony przez notariusza, który uprzednio musi spisać protokół dziedziczenia. Co ważne, przy tej czynności muszą być obecne wszystkie osoby, które mogą być ustawowymi oraz testamentowymi spadkobiercami.

W protokole dziedziczenia musi być zawarte przede wszystkim zgodne żądanie dziedziczenia (złożone przez osoby, które biorą udział w spisaniu protokołu), oświadczenia o znanych testamentach spadkodawcy albo ich braku oraz oświadczenia o osobach, które mogłyby wyłączyć znanych spadkobierców od dziedziczenia albo dziedziczyć razem z nimi. Akt poświadczenia dziedziczenia od stwierdzenia nabycia spadku różni się przede wszystkim tym, że można go otrzymać od ręki.

W jakich sytuacjach akt poświadczenia dziedziczenia może się przydać? 

Mimo tego, że posiadanie aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest obowiązkiem spadkobiercy, to dokument może mu się przydać w wielu sytuacjach. Jest wymagany podczas załatwiania wielu formalności, które wiążą się z nabyciem nieruchomości czy innych dóbr. Spadkobierca może go na przykład okazać dłużnikowi spadkodawcy i udowodnić, że ma prawo do odzyskania zaległych kwot. Dokument jest też niezbędny podczas zmiany wpisu w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości oraz w przypadku chęci sprzedania jej. Akt poświadczenia dziedziczenia udowadnia, że spadkobierca ma do tego prawo, ponieważ staje się nowym właścicielem.

Czy u notariusza można przechowywać rzeczy? Przeczytaj na naszym blogu