Opłaty notarialne. Czym jest taksa notarialna?

Taksa notarialna to kwota, którą należy zapłacić notariuszowi za realizację konkretnych usług. Maksymalne stawki są regulowane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, dlatego przed wizytą w kancelarii notarialnej warto zweryfikować ich wysokość.

Opłaty notarialne – co musisz wiedzieć?

Notariusz pobiera opłaty w określonej kwocie, która nie może przekroczyć maksymalnej stawki taksy notarialnej. Podczas ustalania taksy warto sprawdzić, czy opłata zaproponowana przez notariusza jest wartością brutto. W przypadku kwoty netto należy dodatkowo uwzględnić podatek VAT, który wynosi 23% (podatek jest pomijany jedynie w przypadku opłat sądowych przekazywanych urzędom). Jeżeli notariusz nie podjął tematu wynagrodzenia, oznacza to, że obowiązująca stawka wynosi maksymalną wartość ustaloną w taksie.

Koszt notariusza – od czego jest zależny?

Koszty opłat notarialnych są ustalane na podstawie wartości czynności notarialnej. Klient ma możliwość negocjowania stawki, ale bardzo dużo zależy od notariusza. Co więcej, niektóre opłaty notarialne są z góry związane z określoną opłatą, której wartość nie ma wpływu na wykonywaną czynność m.in. sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa, intercyzy czy testamentu.

Należy także zaznaczyć, że sporządzając jeden akt notarialny, który dotyczy więcej niż jednej czynności prawnej, taksa maksymalna obowiązuje wobec czynności uznanej za główną.

Co więcej, stawka maksymalna może zostać zwiększona jeżeli czynności są wykonywane poza siedzibą kancelarii notarialnej. Do taksy notarialnej doliczana jest wówczas kwota nie większa niż 50 zł (jeżeli czynności odbywają się w dni powszechnie w porze dziennej) lub nie większa niż 100 zł w nocy i dni wolne od pracy.

Koszt aktu notarialnego – wysokość maksymalna

Maksymalna taksa może być także wyrażana w postaci kwot, np. intercyza to koszt 400 zł, zaś testament – 50 zł. W niektórych sytuacjach wymagane jest również dostarczenie poświadczenia własnoręcznego podpisu lub odcisku palca.

Jak wygląda procedura otwarcia testamentu u notariusza? Przeczytaj na naszym blogu