Poufność w zawodzie notariusza. Dlaczego jest tak ważna?

Usługi notariusza niezbędne są przy załatwianiu formalności związanych ze sprzedażą lub kupnem nieruchomości i ruchomości, w sprawach spadkowych, związanych z ubezwłasnowolnieniem, ale i innych związanych z rozmaitymi prywatnymi sprawami. Jest to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że każdego wykonującego tę pracę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Korzystanie z usług notariusza – o czym pamiętać?

Kancelarie świadczą zazwyczaj szeroki zakres usług związanych z czynnościami notarialnymi, skierowany do rozmaitych grup klientów: osób prywatnych, firm, instytucji i spółek. Chodzi o sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów. Notariusz, na życzenie klienta, może przechowywać dokumenty, pieniądze czy papiery wartościowe.

Sprawy dotyczą kwestii rodzinnych: rozwodów, spadków i dziedziczenia, ustalania kontaktów z dziećmi, transakcji handlowych, kwestii finansowych firm. Są to sytuacje związane z przetwarzaniem danych wrażliwych i osobistych informacji. Specjalista zajmujący się naszym problemem, powinien wykazać się profesjonalizmem, wykorzystać aktualną wiedzę z zakresu prawa, ale również zadbać o zachowanie tajemnicy zawodowej.

Poufność w pracy notariusza

Notariusz ma na co dzień do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami, często związanymi z prywatnymi i osobistymi sytuacjami w naszym życiu. Kwestie dziedziczenia, sytuacja przedsiębiorstwa czy intercyza pomiędzy przyszłymi małżonkami, wiążą się z informacją na temat finansów: majątku i dochodów z różnych źródeł, sytuacji rodzinnej, zawodowej czy informacjami handlowymi.

Poufność w tym zawodzie jest więc niezwykle cenną wartością. Ochrona danych wrażliwych przed osobami niepowołanymi, a także kwestii finansowych przed konkurencją, mają duży wpływ na przebieg danej sprawy, komfort i przyszłość klienta. Poza przepisami nakazującymi zabezpieczenie tego typu danych ważna jest zwykła ludzka ostrożność i dbanie o właściwe przechowywanie dokumentów, ich przekazywanie klientom oraz nieudzielanie informacji osobom trzecim.

Kiedy poświadcza się podpis u notariusza? Przeczytaj na naszym blogu